Novi EDI eXite®
Aplikacija za Odoo

Konstantno radimo na poboljšanju naših aplikacija koje su objavljene na Odoo App Store-u i koje nudimo u paketima lokalizacije našim korisnicima. Tako Vam sada nudimo novu verziju aplikacije koja podržava i B2B komunikaciju te je nadograđena na novu v14/15 verziju.

eXite® nudi jednu od najvećih međunarodnih EDI mreža za EDI komunikaciju. Svake godine više od preko 20.000 tvrtki obrađuje više od 400 milijuna transakcija preko EDI usluge. Povezivanje s eXite® pokrivat će sve vaše komunikacijske procese sa svakim od vaših poslovnih partnera. Svi poslovni dokumenti, kao što su elektroničke narudžbe, otpremnice, računi i ostali dokumenti, prenose se u stvarnom vremenu na siguran i pouzdan način. To znači da više ne trebate tradicionalne komunikacijske kanale kao što su telefon, faks ili e-mail.

U novoj verziji aplikacije podržana je elektronska razmjena B2B i B2G računa, kao i elektronska razmjena narudžbi između vas i vašeg kupca/dobavljača. Za korištenje aplikacije potrebno je, uz nabavku Uvid modula, ugovoriti i uslugu ugovoriti s tvrtkom EDITEL Adria d.o.o. koja je krovna organizacija za EDI platformu eXite®.

Više na https://www.editel.hr/

Pogledajte popis svih naših aplikacija dostupnih na Odoo App Store: https://apps.odoo.com/apps/modules/browse?author=Uvid%20d.o.o.

Mobilna WMS aplikacija
UVID mobilna aplikacija za Odoo