Hrvatska lokalizacija
Uvid računovodstveni moduli za Odoo

Lokalizacija bilo kojeg poslovnog softvera u pravilu je opsežan projekt koji ne uključuje samo prijevode aplikacije već i prilagodbu formata te zakonskih, računovodstvenih i poreznih pravila.  Ovo je posebno izraženo kod sveobuhvatnih i složenih paketa kao što je jedan globalni ERP sustav. Kada govorimo o lokalizaciji ERP rješenja, najčešće je fokus upravo na računovodstvenim i financijskim modulima i njihovom prilagodbom tržištu za koji se lokalizacija radi. 

Ponekad, funkcionalnost koja dolazi sa standardnom inačicom jednostavno nije dovoljno dobra za ciljano tržište i potrebno je učiniti dodatni iskorak kako bi se ne samo prilagodila postojeća funkcionalnost već u većoj mjeri i nadogradila s opcijama koje se očekuju od strane korisnika računovodstva i koje konkurentna rješenja imaju.

Kao Odoo partner koji želi nuditi cjelovito i zaokruženo rješenje, razvili zajedno s našim korisnicima, računovodstvenim servisima i drugim profesionalnim suradnicima paket lokalizacijskih modula za Odoo koje daleko proširuju funkcionalnost postojećih modula, primarno za računovodstvo.  Naš paket modula uključuje: 

Robno-materijalni moduli

proces vrednovanja zaliha i praćenje svih tipova troškova

Nabavne kalkulacije

Zamjena za Odoo standardni landed cost modul s opcijama kalkuliranja više vrsta zavisnih troškova i kontrole preko obračunskih konta.

Obračun proizvodnje

Praćenje materijalnog i nematerijalnog troška proizvodnje kroz cijeli proces.

Obračun perioda i nivelacije

Mogućnost naknadnog obračuna vrijednosti zaliha određenog vremenskog perioda. Vrijednosna usklađenja zaliha.

Računovodstveni moduli

moduli za proširenje računovodstvene funkcionalnosti

e-porezna

Mogućnost formiranja XML i elektronske prijave PDV-a te ispisi poreznih knjiga. Podrška za PDV po naplati.

Višestruke dimenzije u knjiženjima

Mogućnost vođenja više dimenzija u knjiženjima. Izvještaji troškova i prihoda po definiranim dimenzijama. 

Automatska zatvaranja i kompenzacije

Automatska zatvaranja na temelju iznosa, poziva na broj ili naziva ovisno o odabranom kriteriju. Mogućnost  kreiranja kompenzacija, generiranje ispisa kompenzacija za slanje te automatizirano knjiženje i povezivanje kompenzacija.

Plus izvještaji na koje ste navikli!

Veliki broj dodatnih izvještaja u formatu i obliku koji je uobičajen u našoj poslovnoj praksi: kartica konta, dnevnik prometa, analitička kartica samo su neki od izvještaja koji dolaze u ovom paketu.

Saznajte više

person in black suit jacket holding white tablet computer
1640
korisnika naših lokalizacijskih modula
20
modula za proširenje računovodstva
3
računovodstvena servisa 
50
novih korisnika mjesečno
MRP moduli za Odoo
Uvid moduli za praćenje proizvodnje